Nyheter

2022-05-22

Nya lokaler i Linköping

Wetterhäll Accounting har flyttat in i nya lokaler i Mjärdevi. Vi sitter numera i Teknikringen 4C i Mjärdevi i Linköping. Lokalen hyrs av Corem fd Klövern och hyreskontraktet löper på 3 år.

Vi har haft en otrolig expansiv utveckling på företaget och behöver mer yta för våra anställda och kunder. Genom våran nya lokal, som har en yta på 187 kvm,  kan vi ta företaget till nästa nivå och möta behovet av fler kontorsplatser och konferensmöjligheter. Vi har gjort en del lokalanpassningar tillsammans med Corem som möjliggör för att vi kan sitta i denna lokal under en längre period, förhoppningsvis längre än 3 år.

Under hösten kommer ytterligare två stycken anställda till oss i Linköping och de flesta kontorsplatserna är redan nu tillsatta vilket är fanatiskt roligt. Anställningstakten kommer plana ut något under 2023 och vi siktar på att ha runt 10 stycken anställda i Linköping och 2-3 stycken på kontoret i Höganäs vid nästkommande år.