Våra tjänster

Årsbokslut

Årsbokslut för stora och små bolag.

Wetterhäll Accounting upprättar en bokslutsrapport som är ett kvalitetsbevis för företagets redovisning och en bekräftelse på att lagar och regler är uppfyllda. Wetterhäll Accounting kontrollerar och justerar så att den löpande bokföringen skapar en rättvisande bild av bolagets gångna år.